Translate

divendres, 22 de març de 2013

TU POTS!!

ACTIVITATS PREVISTES


 •        Aprendre a anar amb bicicleta.
 •        Sortides entre setmana, dissabtes o diumenges
 •        Tallers de Mecànica, Nutrició, Tècnica de conducció, preparar un viatge.
 •        Participació en proves organitzades.
 •        Activitats familiars: “Treu-te les rodetes” “Excursions”
 •        Xerrades, col·loquis,seminaris del mon Dona i l’Esport amb la participació de dones referents.
ACTIVIDADES PREVISTAS

 •       Aprender a ir en bicicleta
 •       Salidas entre semana, sabados y domingos
 •       Talleres de mecanica, nutrición, tecnica de conducción, preparar un viaje.
 •       Participaciion en pruebas organizadas.
 •       Actividades familiares: "Treu-te les rodetes" "Excursiones"
 •       Charlas, coloquios, seminarios del mundo Mujer y Deporte con la participación de mujeres  de referencia.


LINIES DE TREBALL • Treball conjunt amb diferents col·lectius i posicionament del tema gènere i bicicleta.
 • Sensibilització i conscienciació de les diferencies entre dones , homes amb bicicleta.
 • Creació d’una xarxa anomenada “Donabike” 

LINEAS DE TRABAJO

 • Trabajo conjunto con diferentes colectivos y posicionamiento de la condicion femenina y la bicicleta.
 • Sensibilizacion de las diferencias entre mujeres y hombres con la bicicleta
 • Creación de una red llamada "Donabike"

LINIES D'ACCIÒ • Exposar temes relacionats amb Dones i bicicleta .

 • Participació conjunta amb altres grups, clubs o col·lectius i compartir esdeveniments,   accions,sortides....

 • Intercanvis entre dones  d'altres, poblacions,ciutats, comunitats, països...


LINEAS DE ACCIÓN


 • Exposición de temas relacionados con mujeres y bicicleta.
 • Participación conjunta con otros grupos, clubs o colectivos y compartir eventos, acciones , salidas....
 • Intercanvios entre mujeres de otras poblaciones, ciudades, comunidades, paises...